A
Reaction score
0

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About Feedback Stats

  • appedalendi....???? oi da su nervosu appu fattu campu de monti muru mannu ovile linas e torrada...a samassi.ciao doc spero di incontrarti in una escursione e sparai duas cazzadasa.
    arrodatunda......la cha no sesi prusu picciocheddu.....fiasta beniu cun mei ais fogus de s.antoni......arazza giru appu fattu,
    Ciao arramundu oi seusu ampuausu a santi miali!eusu fattu su giru a su contrariu de s' otta chi deusu fattu impari! Ci seu arruttu e appu attrottiau su manubriu!
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…